Alacak Türüne Göre İcra Hukukunda Uygulanacak Faizler

Türk Hukuku’nda faizFaiz uygulaması hukukumuzda alacaklının korunmasına yönelik bir işlemdir. Borç ilişkisi içerisinde borcunu belirlenen tarihte yani vadesinde ödemeyen borçlu…

Okumaya Devam Et →

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası nedir? Bilindiği üzere ülkemizde her bireyin nüfus bilgileri Nüfus Müdürlükleri tarafından düzenlenir ve kaydedilir. Kişinin Medeni…

Okumaya Devam Et →

                                              MESKENİYET İDDASI VE ŞİKAYETİ

İİK 82 haczedilemeyen malları listelemek amacıyla doğmuştur. Bu maddeye göre bazı malların haczedilebilmesi mümkün değildir. İİK 82/2 yazımızın da konusunu…

Okumaya Devam Et →

BAŞKASINA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMA SUÇU

Tanım Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma suçu, TCK’nın Adliyeye Karşı Suçlar Bölümünün 268. Maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: “İşlediği suç nedeniyle…

Okumaya Devam Et →

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU

     Hukukumuzda Türk Ceza Kanunu madde 235’te düzenlenen İhaleye Fesat Karıştırma suçu, TCK’nın Topluma Karşı Suçlar kısmının Ekonomi, Sanayi ve…

Okumaya Devam Et →

EL ATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI

Türk Medeni Kanunu madde 683: Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma,…

Okumaya Devam Et →

BABALIK DAVASI

BABALIK DAVASI NEDİR? Babalık davası, baba ile çocuk arasında soybağı ilişkisinin kurulmasına yönelik davadır. Babanın, baba olduğunu kabul etmediği durumlarda…

Okumaya Devam Et →

İCRA MEMURU MUAMELESİ ŞİKAYETİ

İcra İflas Kanunu Madde 16 Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflasdairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna…

Okumaya Devam Et →

TRAFİK KAZALARINDA DEĞER KAYBI ALACAĞI

Herhangi bir kaza sonucu araçta oluşan hasar sonucunda, araç onarılsa dahi, aracın değer kaybetmesine; araç değer kaybı denmektedir. Maddi hasar…

Okumaya Devam Et →