UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU

     Hukukumuzda Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesinde düzenlenen uyuşturucu madde ticareti suçu; tanımı itibariyle de uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin, ruhsata…

Okumaya Devam Et →

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

Resmi belgede sahtecilik suçu; bir resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek ve sahte…

Okumaya Devam Et →

Fuhuş Suçu

Fuhuş Suçu Fuhuş suçu 5237 s. Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlığında 227.maddede düzenlenmiştir. Fuhuş suçu, bir kişinin…

Okumaya Devam Et →

PARADA SAHTECİLİK SUÇU

Parada sahtecilik suçu TCK 197. Maddede tanımlanmış bir suçtur. Madde-197; (1) Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte…

Okumaya Devam Et →

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU

     Hukukumuzda Türk Ceza Kanunu madde 235’te düzenlenen İhaleye Fesat Karıştırma suçu, TCK’nın Topluma Karşı Suçlar kısmının Ekonomi, Sanayi ve…

Okumaya Devam Et →

İFTİRA SUÇU

Hukukumuzda Türk Ceza Kanunu madde 267’de adliyeye karşı işlenen suçlar kapsamında düzenlenen iftira suçu; tanımı itibariyle de bir kimsenin söz…

Okumaya Devam Et →

ŞANTAJ SUÇU

Hukukumuzda Türk Ceza Kanunu madde 107’de düzenlenen şantaj suçu, tanımı itibariyle kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref…

Okumaya Devam Et →

KASTEN YARALAMA SUÇU TANIMI VE CEZASI

Kasten yaralama suçu Hukukumuzda Türk Ceza Kanunu’nun Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar başlıklı 86. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu suç esasen bir kişinin…

Okumaya Devam Et →