TEHDİT SUÇU

Tehdit Suçu Nedir?Tehdit edenin gelecekte karşısındaki kişinin veya o kişinin hayatındaki kişilerin vücut veya cinsel dokunulmazlığına zarar getireceğini beyan etmesiyle…

Okumaya Devam Et →

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Tanım Güveni kötüye kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmın “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlıklı onuncu bölümünde…

Okumaya Devam Et →

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

Tanım Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü…

Okumaya Devam Et →

Kumar Oynatılması İçin Yer ve İmkân Sağlama Suçu

Tanım Kumar Oynatılması İçin Yer ve İmkân Sağlama Suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı yedinci…

Okumaya Devam Et →

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu

Tanım Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” başlıklı dördüncü bölümünde 209. Maddede…

Okumaya Devam Et →

MALA ZARAR VERME SUÇU

kısmen veya tamamen yıkmak,tahrip etmek,yok etmek,bozmak,kullanılamaz hale getirmek,Kirletmek gerekmektedir.Mala zarar verme suçuna teşebbüs Türk Ceza Kanunun 35. Maddesi 2. Fıkrası…

Okumaya Devam Et →

Fuhuş Suçu

Fuhuş Suçu Fuhuş suçu 5237 s. Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlığında 227.maddede düzenlenmiştir. Fuhuş suçu, bir kişinin…

Okumaya Devam Et →

PARADA SAHTECİLİK SUÇU

Parada sahtecilik suçu TCK 197. Maddede tanımlanmış bir suçtur. Madde-197; (1) Memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı, sahte…

Okumaya Devam Et →

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU

     Hukukumuzda Türk Ceza Kanunu madde 235’te düzenlenen İhaleye Fesat Karıştırma suçu, TCK’nın Topluma Karşı Suçlar kısmının Ekonomi, Sanayi ve…

Okumaya Devam Et →

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

     Hukukumuzda Türk Ceza Kanunu madde 207’de  düzenlenen özel belgede sahtecilik suçu; tanımı itibariyle de bir kimsenin özel bir…

Okumaya Devam Et →