GİZLİ AYIP HALİNDE TÜKETİCİ HAKLARI

Gizli ayıba değinmeden önce hukukumuzda ayıp kavramının ne olduğunun incelenmesi gerekmektedir.Tüketici Kanunu MADDE 8- (1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında,…

Okumaya Devam Et →

EVLENMEYE İZİN DAVASI

EVLENMEYE İZİN DAVASI NEDİR? Evlenmeye izin davası, ergin olmayan küçüğün yahut kısıtlı bir kişinin evlenebilmesi için getirilmiş bir yoldur. Ayırt…

Okumaya Devam Et →

ÖNALIM (ŞUF’A) HAKKI

Önalım Hakkı Önalım hakkı paylı mülkiyete tabi bir taşınmazda paydaşlardan birinin payını üçüncü bir kişiye satması ya da satışa eş…

Okumaya Devam Et →

Hakaret Sebebiyle Manevi Tazminat Davası

Hakaret Suçu Hakaret suçu Türk Ceza Kanununun “Şerefe Karşı Suçlar” başlığı altında 125. Maddesinde düzenlenmiştir.  Madde 125- (1) Bir kimseye onur,…

Okumaya Devam Et →

HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI (ECRİMİSİL)

Ecrimisil yani diğer bir adıyla haksız işgal tazminatı; hazine taşınmazının veya şahsa ait bir taşınmazın, tasarrufta bulunma yetkisine sahip olmayan…

Okumaya Devam Et →

YARALAMA SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Yaralama suçu; Türk Ceza Kanunu’nda ‘Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar’ altında düzenlenmiştir. “Kasten yaralamaMadde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren…

Okumaya Devam Et →

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ NEDİR? Genel olarak ölünceye kadar bakma sözleşmesi, maddi olanağı bulunan kişilerin özellikle yaşlılık ve hastalık dönemlerinde…

Okumaya Devam Et →

İHBAR TAZMİNATI

İş Kanunu Madde 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi…

Okumaya Devam Et →

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

     Hukukumuzda Türk Ceza Kanunu madde 207’de  düzenlenen özel belgede sahtecilik suçu; tanımı itibariyle de bir kimsenin özel bir…

Okumaya Devam Et →

AİDAT ALACAKLARININ TAKİBİ

Aidat bedeli, Kat Mülkiyet Kanunu madde 20’de açıklanmış olup;”Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve…

Okumaya Devam Et →