KİRALANANI GÖSTERMEYE İZİN DAVASI

Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu Türk Borçlar Kanunu m.319’da tanımlanmıştır. TBK m.319: Kiracı, kiralananın ayıplarının giderilmesine ya da…

Okumaya Devam Et →

GEÇİT HAKKI DAVASI

GEÇİT HAKKI NEDİR? Geçit hakkı taşınmazdan ana yola çıkma imkanı olmayan komşunun bedel karşılığı geçit hakkı tanınması için hak sahibi…

Okumaya Devam Et →

                                              MESKENİYET İDDASI VE ŞİKAYETİ

İİK 82 haczedilemeyen malları listelemek amacıyla doğmuştur. Bu maddeye göre bazı malların haczedilebilmesi mümkün değildir. İİK 82/2 yazımızın da konusunu…

Okumaya Devam Et →

İPOTEĞİN KALDIRILMASI (FEKKİ)

İpotek Nedir?İpotek, Türk Medeni Kanunu’nda sayılmış olan taşınmaz rehni türlerinden biridir. Uygulamada en çok kullanılan taşınmaz rehni olan ipotekle, hâlen…

Okumaya Devam Et →

İSTİHKAK DAVASI

İSTİHKAK KAVRAMI VE İSTİHKAK DAVASI İstihkak, kelime anlamıyla hak ediş, hak kazanma anlamlarındadır. İstihkak davası ise mülkiyeti çekişmeli olan taşınır…

Okumaya Devam Et →

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kanunda kendi halinde yazılı bulunmamaktadır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi şekil itibarıyla taşınmaz satış vaadi ve eser…

Okumaya Devam Et →

EL ATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI

Türk Medeni Kanunu madde 683: Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma,…

Okumaya Devam Et →

SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

TBK 29 “Bir sözleşmenin ileride kurulmasına ilişkin sözleşmeler geçerlidir.Kanunlarda öngörülen istisnalar dışında, önsözleşmenin geçerliliği, ileride kurulacak sözleşmenin şekline bağlıdır” şeklinde…

Okumaya Devam Et →

ÖNALIM (ŞUF’A) HAKKI

Önalım Hakkı Önalım hakkı paylı mülkiyete tabi bir taşınmazda paydaşlardan birinin payını üçüncü bir kişiye satması ya da satışa eş…

Okumaya Devam Et →

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Almaları Yoluyla İkamet İzinlerine Sınırlama Getirildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca düzenlenmiş olan genelge ile yabancıların ikamet izni alma sürecinde birtakım güncellemeler yapıldı. Artık Yabancı devlet…

Okumaya Devam Et →