Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Almaları Yoluyla İkamet İzinlerine Sınırlama Getirildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca düzenlenmiş olan genelge ile yabancıların ikamet izni alma sürecinde birtakım güncellemeler yapıldı. Artık Yabancı devlet vatandaşlarının Türkiye’de mülk sahibi olmaları sebebi ile ikamet izni almalarına sınırlama getirildi.

  Esasen Yabancılar mülk sahibi olmadan da Türkiye'den İkamet izni alabilmektedirler. Ancak ilgili genelgenin yayımlanmasından itibaren Bakanlık kabul şartlarını zorlaştırdı. Bakanlık bu düzenleme ile  yabancıların alım yaptığı taşınmazın göstermelik bir taşınmaz değil de gerçekten ikamet amaçlı satın alınmış bir taşınmaz sebebi ile  ikamet izni verilmesi kriteri aranıyor. Ayrıca taşınmaz alımlarında , taşınmaz bedellerinin olağandan düşük gösterilerek vergi kaybı engellenmeye çalışılıyor.

   Türkiye'de gayrimenkul yatırımı yolu ile  ikamet izni alabilmek için  İstanbul, İzmir , Antalya gibi büyükşehirlerde en az 75 bin Amerikan  Doları  (USD) , küçükşehirlerde ise minimum 50 bin Amerikan Doları (USD) gayrimenkul sahibi olmak gerekiyor. Oturma izni başvurusunda bulunabilmek için satın alınan gayrimenkulün satış bedeli değerleme raporunda ve tapu belgesinde belirlenen limitlerin üzerinde olmak zorundadır.

27 Nisan 2022 Tarihinden önce tapusunu almış olan yabancı devlet vatandaşları ilgili düzenlemeden muaf tutulacaktır.

   Yürürlükteki Kanuna Göre Türkiye'de belirlenen değerlerin üzerinde taşınmaz malı bulunan yabancıya her defasında en fazla 1 yıllık ikamet izni verilmektedir. Türkiye'de gayrimenkul sahibi yabancıların aile bireyle de aile ikamet izni kapsamında Türkiye'de ikamet edebilmektedirler.

Taşınmaz Malı Bulunan Yabancıların İkamet İzni Alabilmesi İçin Gerekli Belgeler

1- İkamet izni başvuru formu
2- Pasaport ( en az 1 yıl geçerli olmak zorundadır)
3- İkamet süresince yeterli maddi güce sahip olunduğunu ispat eder nitelikte beyanname
4- Türkiye’de geçerli bir sağlık sigortası
5- Konutun şahsa ait olduğunu ispat eder nitelikte resmi imzalı tapu senedi
6- 4 Adet biyometrik fotoğraf
7- Tapu devam belgesi (6 aydan eski tarihli tapu senetleri için)

Dipnot

Gayrimenkul yatırımı yolu ile ikamet izni alma süreci titizlikle icra edilmesi gereken bir süreçtir. Kişilerin hak ve zaman kayıplarına uğramaması açısından bir alanında uzman bir avukattan yardım almaları zaruridir. Hukuk Büromuzda Türkiye’de gayrimenkul yatırımı ile ikamet izni alma hususunda profesyonel hukuki destek sağlamaktayız.

Views: 82