HAKARET SUÇU VE CEZASI

Hakaret suçu tanımı itibarıyla kişinin onur ve şerefini zedeleyici yazılı veya sözlü saldırıyı temsil etmektedir. Türk Ceza Kanunu madde 125’te…

Okumaya Devam Et →

YARALANMALI TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT HAKLARI

En az bir motorlu aracın karıştığı kazalar trafik kazası olarak nitelendirilmektedir. Meydana gelen trafik kazası neticesinde kazazedenin yaralanmış yahut kalıcı…

Okumaya Devam Et →

HIRSIZLIK SUÇU

Hırsızlık, TCK’nın Malvarlığına Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiştir.Hırsızlık suçu, bir kişinin başkasının mal varlığına izinsiz olarak el koyması veya kullanmasıdır. Bu,…

Okumaya Devam Et →

TECAVÜZ VEYA CİNSEL SALDIRI SUÇU

Hukukumuzda Türk Ceza Kanunu m. 102’de düzenlenen cinsel saldırı veya tecavüz suçu failin cinsel dürtülerini tatmin etme amacıyla mağdurun vücut…

Okumaya Devam Et →

TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNDE TAŞIYICININ SORUMLULUĞU

Taşıma sözleşmeleri, uluslararası ticarette mal taşımacılığı için yapılan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, malın taşınması sırasında ortaya çıkabilecek risklerin ve sorumlulukların belirlenmesi…

Okumaya Devam Et →