TEMLİK VE BORCUN ÜSTLENİLMESİ

Temlik ve borcun üstlenilmesi hukukumuzda Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Hukukumuzda alacağın 3. Kişiye devredilmesi için herhangi bir rıza aranmazken borcun…

Okumaya Devam Et →

Sebepsiz Zenginleşme Sebepli Alacak Davası

Sebepsiz Zenginleşme Borcu ortaya çıkaran kaynaklar, borcun doğumunun ne olduğu; bunlar, sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme olmak üzere üç…

Okumaya Devam Et →

TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNDE TAŞIYICININ SORUMLULUĞU

Taşıma sözleşmeleri, uluslararası ticarette mal taşımacılığı için yapılan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, malın taşınması sırasında ortaya çıkabilecek risklerin ve sorumlulukların belirlenmesi…

Okumaya Devam Et →

Döviz Alım Belgesi Nedir

Döviz Alım Belgesi Nedir? Döviz alım belgesi yabancı uyruklu alıcı tarafından tapu müdürlüğüne satış işlemi yapılmadan önce dövizin merkez bankasına…

Okumaya Devam Et →

TEMİNAT SENETLERİNİN KAMBİYO VASFI NİTELİĞİNİ KAYBETMESİ

Teminat Senedi Nedir? Yukarıda da bahsettiğimiz üzere teminat senedi sözleşmeyi yapan taraflar arasında verilen taahhütlerin eksiksiz yerine getirileceğine dair güvence…

Okumaya Devam Et →