KİRALANANI GÖSTERMEYE İZİN DAVASI

Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu Türk Borçlar Kanunu m.319’da tanımlanmıştır. TBK m.319: Kiracı, kiralananın ayıplarının giderilmesine ya da…

Okumaya Devam Et →

ÇEK İÇİN İCRA TAKİBİ

            Kambiyo senetleri 6102 sayılı Türk Ticaret kanunun 670-823 maddeleri arasında düzenleme bulmaktadır. Bu kanuna göre kambiyo senetleri sınırlı sayıda…

Okumaya Devam Et →

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

Tanım Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” başlıklı…

Okumaya Devam Et →

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU

     Hukukumuzda Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesinde düzenlenen uyuşturucu madde ticareti suçu; tanımı itibariyle de uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin, ruhsata…

Okumaya Devam Et →

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK134)

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, tanım itibariyle kişilerin; gizli tutmak ya da herkesle paylaşmak istemediği özel yaşamıma müdahale edilmesidir. Özel…

Okumaya Devam Et →

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU

Hukukumuzda Türk Ceza Kanunu madde 299’da düzenlenen cumhurbaşkanına hakaret suçu, TCK’nın Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar bölümü…

Okumaya Devam Et →

RÜŞVET SUÇU

TanımRüşvet, görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, (kamu görevlisinin) kendisine veya göstereceği bir…

Okumaya Devam Et →

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN DAVASI

Madde 40- Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarakmahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için,istem sahibinin onsekiz…

Okumaya Devam Et →

İPOTEĞİN KALDIRILMASI (FEKKİ)

İpotek Nedir?İpotek, Türk Medeni Kanunu’nda sayılmış olan taşınmaz rehni türlerinden biridir. Uygulamada en çok kullanılan taşınmaz rehni olan ipotekle, hâlen…

Okumaya Devam Et →