TEHDİT SUÇU

Tehdit Suçu Nedir?Tehdit edenin gelecekte karşısındaki kişinin veya o kişinin hayatındaki kişilerin vücut veya cinsel dokunulmazlığına zarar getireceğini beyan etmesiyle…

Okumaya Devam Et →

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Tanım Güveni kötüye kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmın “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlıklı onuncu bölümünde…

Okumaya Devam Et →

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

Tanım Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” başlıklı…

Okumaya Devam Et →

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

Tanım Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü…

Okumaya Devam Et →

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu kanundaki şekli itibarıyla mağdurun konutuna veya eklentilerine rıza dışı girerek ya da girdiği yerden çıkmayan failin…

Okumaya Devam Et →

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU

Türk Ceza Kanunu’nun “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, “Sırf huzur ve sükûnunu bozmak…

Okumaya Devam Et →

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU

Görevi yaptırmamak için direnme suçu, kamu görevlisine (memur, polis, zabıta, avukat, hakim vs.) karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya…

Okumaya Devam Et →

SUÇ ÜSTLENME SUÇU

Suç üstlenme suçu ilgili makamlara mevcut bir suçun işlendiği veya iştirak edildiği hakkında yalan beyanda bulunmak suretiyle işlenen bir suçtur.…

Okumaya Devam Et →

BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA SUÇU (TCK156)

Bedelsiz senedi kullanma suçu, senedin borçlu tarafından bedeli tamamen veya kısmen ödenmiş olmasına karşın alacaklı tarafından ödeme işlemi dikkate alınmadan…

Okumaya Devam Et →

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU

     Hukukumuzda Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesinde düzenlenen uyuşturucu madde ticareti suçu; tanımı itibariyle de uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin, ruhsata…

Okumaya Devam Et →