CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU

Hukukumuzda Türk Ceza Kanunu madde 299’da düzenlenen cumhurbaşkanına hakaret suçu, TCK’nın Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar bölümü…

Okumaya Devam Et →

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu

Tanım Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” başlıklı dördüncü bölümünde 209. Maddede…

Okumaya Devam Et →

ZİMMET SUÇU

Tanım Zimmet suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmın “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine…

Okumaya Devam Et →

RÜŞVET SUÇU

TanımRüşvet, görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, (kamu görevlisinin) kendisine veya göstereceği bir…

Okumaya Devam Et →

Kumar Oynatılması İçin Yer ve İmkân Sağlama Suçu

Tanım Kumar Oynatılması İçin Yer ve İmkân Sağlama Suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı yedinci…

Okumaya Devam Et →

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu

Tanım Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” başlıklı dördüncü bölümünde 209. Maddede…

Okumaya Devam Et →

                                              MESKENİYET İDDASI VE ŞİKAYETİ

İİK 82 haczedilemeyen malları listelemek amacıyla doğmuştur. Bu maddeye göre bazı malların haczedilebilmesi mümkün değildir. İİK 82/2 yazımızın da konusunu…

Okumaya Devam Et →

CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN DAVASI

Madde 40- Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarakmahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için,istem sahibinin onsekiz…

Okumaya Devam Et →

İPOTEĞİN KALDIRILMASI (FEKKİ)

İpotek Nedir?İpotek, Türk Medeni Kanunu’nda sayılmış olan taşınmaz rehni türlerinden biridir. Uygulamada en çok kullanılan taşınmaz rehni olan ipotekle, hâlen…

Okumaya Devam Et →

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

Resmi belgede sahtecilik suçu; bir resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek ve sahte…

Okumaya Devam Et →