YALAN TANIKLIK SUÇU

YALAN TANIKLIK SUÇU NEDİR? Yalan tanıklık suçu TCK’nın 272.maddesinde düzenlenmektedir. Yalan tanıklık suçu, tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde…

Okumaya Devam Et →

İRTİKAP SUÇU TCK (M.250)

İrtikap suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 250’nci maddesinde de belirtildiği üzere kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da…

Okumaya Devam Et →

RÜŞVET SUÇU

TanımRüşvet, görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, (kamu görevlisinin) kendisine veya göstereceği bir…

Okumaya Devam Et →

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

Resmi belgede sahtecilik suçu; bir resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek ve sahte…

Okumaya Devam Et →

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU

            Günümüzde ceza yargılaması kapsamında en çok işlenen suçlardan biri yaralama suçudur. Yaralama suçu Türk Ceza Kanunun 2. Kısım, 2.…

Okumaya Devam Et →

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

     Hukukumuzda Türk Ceza Kanunu madde 207’de  düzenlenen özel belgede sahtecilik suçu; tanımı itibariyle de bir kimsenin özel bir…

Okumaya Devam Et →

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, TCK’nın Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu TCK’nın 104.maddesinde şöyle…

Okumaya Devam Et →