KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu kanundaki şekli itibarıyla mağdurun konutuna veya eklentilerine rıza dışı girerek ya da girdiği yerden çıkmayan failin…

Okumaya Devam Et →

GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU

Görevi yaptırmamak için direnme suçu, kamu görevlisine (memur, polis, zabıta, avukat, hakim vs.) karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya…

Okumaya Devam Et →

SUÇ ÜSTLENME SUÇU

Suç üstlenme suçu ilgili makamlara mevcut bir suçun işlendiği veya iştirak edildiği hakkında yalan beyanda bulunmak suretiyle işlenen bir suçtur.…

Okumaya Devam Et →

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU

     Hukukumuzda Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesinde düzenlenen uyuşturucu madde ticareti suçu; tanımı itibariyle de uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin, ruhsata…

Okumaya Devam Et →

İRTİKAP SUÇU TCK (M.250)

İrtikap suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 250’nci maddesinde de belirtildiği üzere kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da…

Okumaya Devam Et →

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK134)

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, tanım itibariyle kişilerin; gizli tutmak ya da herkesle paylaşmak istemediği özel yaşamıma müdahale edilmesidir. Özel…

Okumaya Devam Et →

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU

Hukukumuzda Türk Ceza Kanunu madde 299’da düzenlenen cumhurbaşkanına hakaret suçu, TCK’nın Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar bölümü…

Okumaya Devam Et →

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu

Tanım Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” başlıklı dördüncü bölümünde 209. Maddede…

Okumaya Devam Et →

ZİMMET SUÇU

Tanım Zimmet suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmın “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine…

Okumaya Devam Et →