İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU

     Hukukumuzda Türk Ceza Kanunu madde 235’te düzenlenen İhaleye Fesat Karıştırma suçu, TCK’nın Topluma Karşı Suçlar kısmının Ekonomi, Sanayi ve…

Okumaya Devam Et →

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kanunda kendi halinde yazılı bulunmamaktadır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi şekil itibarıyla taşınmaz satış vaadi ve eser…

Okumaya Devam Et →

Sebepsiz Zenginleşme Sebepli Alacak Davası

Sebepsiz Zenginleşme Borcu ortaya çıkaran kaynaklar, borcun doğumunun ne olduğu; bunlar, sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme olmak üzere üç…

Okumaya Devam Et →

MİRASÇILIK BELGESİNİN (VERASET İLAMININ) İPTALİ

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir? Mirasçılık belgesi, kişinin ölümünün ardından miras üzerinde hak sahibi olan kimselerin belirlenmesi için Sulh Hukuk…

Okumaya Devam Et →

Tasarrufun İptali Davası

Tasarrufun İptali Davası Nedir? Tasarrufun iptali davası, borçlunun kötü niyetle 3. kişilere yönelik yapmış olduğu tasarrufların iptalini talep ettiği davadır.…

Okumaya Devam Et →

EL ATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI

Türk Medeni Kanunu madde 683: Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma,…

Okumaya Devam Et →

SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

TBK 29 “Bir sözleşmenin ileride kurulmasına ilişkin sözleşmeler geçerlidir.Kanunlarda öngörülen istisnalar dışında, önsözleşmenin geçerliliği, ileride kurulacak sözleşmenin şekline bağlıdır” şeklinde…

Okumaya Devam Et →

BABALIK DAVASI

BABALIK DAVASI NEDİR? Babalık davası, baba ile çocuk arasında soybağı ilişkisinin kurulmasına yönelik davadır. Babanın, baba olduğunu kabul etmediği durumlarda…

Okumaya Devam Et →

İCRA MEMURU MUAMELESİ ŞİKAYETİ

İcra İflas Kanunu Madde 16 Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflasdairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna…

Okumaya Devam Et →