İCRA TAKİBİNE İTİRAZ DAVASI(KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ)

KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İCRA TAKİBİNDE BORCA İTİRAZBorçlu tarafından aleyhine olarak kambiyo senedine özgü başlatılan icra takibinde borca itirazını düzenleyen İİK…

Okumaya Devam Et →

ÇEK İÇİN İCRA TAKİBİ

            Kambiyo senetleri 6102 sayılı Türk Ticaret kanunun 670-823 maddeleri arasında düzenleme bulmaktadır. Bu kanuna göre kambiyo senetleri sınırlı sayıda…

Okumaya Devam Et →

Alacak Türüne Göre İcra Hukukunda Uygulanacak Faizler

Türk Hukuku’nda faizFaiz uygulaması hukukumuzda alacaklının korunmasına yönelik bir işlemdir. Borç ilişkisi içerisinde borcunu belirlenen tarihte yani vadesinde ödemeyen borçlu…

Okumaya Devam Et →

KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP

KAMBİYO SENENETLERİNE ÖZGÜ TAKİBE BAŞVURABİLMENİN ŞARTLARI Alacağı çek, poliçe veya emre muharrer senete müstenit olan alacaklı, alacak rehinletemin edilmiş olsa…

Okumaya Devam Et →

İTİRAZIN KALDIRILMASI

            İcra hukukunda borçlu aleyhine başlatılan icra takibi kapsamında ödeme emri borçlu taraf olan muhataba tebliğ edildikten sonra aleyhine ödeme…

Okumaya Devam Et →

İCRA MEMURU MUAMELESİ ŞİKAYETİ

İcra İflas Kanunu Madde 16 Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflasdairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna…

Okumaya Devam Et →

AİDAT ALACAKLARININ TAKİBİ

Aidat bedeli, Kat Mülkiyet Kanunu madde 20’de açıklanmış olup;”Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve…

Okumaya Devam Et →

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

İcra İflas Kanunu Madde 67 –İtirazın İptali Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye…

Okumaya Devam Et →

14 ÖRNEK TAHLİYE EMRİ

14 Örnek Tahliye Emri Nedir ? İcra iflas kanunun yukarıda belirttiğimiz ilgili maddelerine dayanarak açılan 14 örnek tahliye emri taşınmazı…

Okumaya Devam Et →

İHTİYATİ HACİZ

İhtiyati haciz geçici bir hukuki korumadır. Hukuki koruma, henüz nihai hukuki koruma gerçekleşmeden, yargılamanın sonucunun tehlikeye girmesine engel olmak amacıyla…

Okumaya Devam Et →