ÇEK İÇİN İCRA TAKİBİ

            Kambiyo senetleri 6102 sayılı Türk Ticaret kanunun 670-823 maddeleri arasında düzenleme bulmaktadır. Bu kanuna göre kambiyo senetleri sınırlı sayıda…

Okumaya Devam Et →

Alacak Türüne Göre İcra Hukukunda Uygulanacak Faizler

Türk Hukuku’nda faizFaiz uygulaması hukukumuzda alacaklının korunmasına yönelik bir işlemdir. Borç ilişkisi içerisinde borcunu belirlenen tarihte yani vadesinde ödemeyen borçlu…

Okumaya Devam Et →

İCRA HUKUKUNDA USULSÜZ TEBLİGAT VE TEBLİGATIN KALDIRILMASI

İİK m.21;İcra dairelerince yapılacak tebliğler yazı ile ve Tebligat Kanunu hükümlerine göre olur.Bu tebliğler makbuz karşılığında doğrudan doğruya tevdi suretiyle…

Okumaya Devam Et →

AİDAT ALACAKLARININ TAKİBİ

Aidat bedeli, Kat Mülkiyet Kanunu madde 20’de açıklanmış olup;”Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve…

Okumaya Devam Et →

14 ÖRNEK TAHLİYE EMRİ

14 Örnek Tahliye Emri Nedir ? İcra iflas kanunun yukarıda belirttiğimiz ilgili maddelerine dayanarak açılan 14 örnek tahliye emri taşınmazı…

Okumaya Devam Et →

İCRA TAKİBİ VE TAKİP TÜRLERİ

İcra Takibi Nedir ? Borçlunun herhangi bir sebeple borcunu ifa etmemesi , yapması gereken bir eylemi sürüncemede bırakması yahut bir…

Okumaya Devam Et →