KİRALANANI GÖSTERMEYE İZİN DAVASI

Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu Türk Borçlar Kanunu m.319’da tanımlanmıştır. TBK m.319: Kiracı, kiralananın ayıplarının giderilmesine ya da…

Okumaya Devam Et →

14 ÖRNEK TAHLİYE EMRİ

14 Örnek Tahliye Emri Nedir ? İcra iflas kanunun yukarıda belirttiğimiz ilgili maddelerine dayanarak açılan 14 örnek tahliye emri taşınmazı…

Okumaya Devam Et →

KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE İLAMSIZ TAHLİYE

Pratikte sıkça karşılaşılan tahliye sebeplerinden kiralananın temerrüt nedeniyle tahliyesi (Örnek no:13) yolu kira bedelini ödemeyen kiracının tahliyesi ve ödenmeyen kira…

Okumaya Devam Et →

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NEDİR

Tahliye Taahhütnamesi Ne İşe Yarar? Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları Nelerdir? Hukukumuzda Tahliye taahhütnamesinin geçerli olması belirli koşullara bağlanmıştır. Belirli koşulları…

Okumaya Devam Et →