KİRALANANI GÖSTERMEYE İZİN DAVASI

Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu Türk Borçlar Kanunu m.319’da tanımlanmıştır. TBK m.319: Kiracı, kiralananın ayıplarının giderilmesine ya da…

Okumaya Devam Et →

KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE İLAMSIZ TAHLİYE

Pratikte sıkça karşılaşılan tahliye sebeplerinden kiralananın temerrüt nedeniyle tahliyesi (Örnek no:13) yolu kira bedelini ödemeyen kiracının tahliyesi ve ödenmeyen kira…

Okumaya Devam Et →

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NEDİR

Tahliye Taahhütnamesi Ne İşe Yarar? Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları Nelerdir? Hukukumuzda Tahliye taahhütnamesinin geçerli olması belirli koşullara bağlanmıştır. Belirli koşulları…

Okumaya Devam Et →

KİRA AKDİNİN KİRALAYAN TARAFINDAN HAKLI FESİH SEBEPLERİ

1-)KİRA SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİM YOLU İLE FESİH HALLERİ NELERDİR? Ayrıca Kiracı Kiralananı , sözleşme amacına uygun olarak ve özenle kullanma yükümlülüğü…

Okumaya Devam Et →

KİRA BEDELİ TESPİTİ VE UYARLANMASI

Kira Tespit Davası Nedir? Tarafların kira bedelini belirleme noktasında anlaşamamaları , aralarında bir uyuşmazlık çıkması durumunda kira bedelinin mahkeme tarafından…

Okumaya Devam Et →

KİRALANAN TAŞINMAZIN TAHLİYESİ

Kira Sözleşmesi Nedir ? Tahliye Davası Nedir ? Tahliye davası, Taşınmaz maliki tarafından kiracıyı kiralanan taşınmazdan kanunda belirtilen nedenlerle sınırlı…

Okumaya Devam Et →