Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

Tanım Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” başlıklı…

Okumaya Devam Et →

GEÇİT HAKKI DAVASI

GEÇİT HAKKI NEDİR? Geçit hakkı taşınmazdan ana yola çıkma imkanı olmayan komşunun bedel karşılığı geçit hakkı tanınması için hak sahibi…

Okumaya Devam Et →

İCRA HUKUKUNDA USULSÜZ TEBLİGAT VE TEBLİGATIN KALDIRILMASI

İİK m.21;İcra dairelerince yapılacak tebliğler yazı ile ve Tebligat Kanunu hükümlerine göre olur.Bu tebliğler makbuz karşılığında doğrudan doğruya tevdi suretiyle…

Okumaya Devam Et →

EL ATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI

Türk Medeni Kanunu madde 683: Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma,…

Okumaya Devam Et →

YARALAMA SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Yaralama suçu; Türk Ceza Kanunu’nda ‘Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar’ altında düzenlenmiştir. “Kasten yaralamaMadde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren…

Okumaya Devam Et →

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

     Hukukumuzda Türk Ceza Kanunu madde 207’de  düzenlenen özel belgede sahtecilik suçu; tanımı itibariyle de bir kimsenin özel bir…

Okumaya Devam Et →

YARALANMALI TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT HAKLARI

En az bir motorlu aracın karıştığı kazalar trafik kazası olarak nitelendirilmektedir. Meydana gelen trafik kazası neticesinde kazazedenin yaralanmış yahut kalıcı…

Okumaya Devam Et →