TEMLİK VE BORCUN ÜSTLENİLMESİ

Temlik ve borcun üstlenilmesi hukukumuzda Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Hukukumuzda alacağın 3. Kişiye devredilmesi için herhangi bir rıza aranmazken borcun…

Okumaya Devam Et →

Sebepsiz Zenginleşme Sebepli Alacak Davası

Sebepsiz Zenginleşme Borcu ortaya çıkaran kaynaklar, borcun doğumunun ne olduğu; bunlar, sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme olmak üzere üç…

Okumaya Devam Et →

EL ATMANIN ÖNLENMESİ (MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI

Türk Medeni Kanunu madde 683: Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma,…

Okumaya Devam Et →

Hakaret Sebebiyle Manevi Tazminat Davası

Hakaret Suçu Hakaret suçu Türk Ceza Kanununun “Şerefe Karşı Suçlar” başlığı altında 125. Maddesinde düzenlenmiştir.  Madde 125- (1) Bir kimseye onur,…

Okumaya Devam Et →

HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI (ECRİMİSİL)

Ecrimisil yani diğer bir adıyla haksız işgal tazminatı; hazine taşınmazının veya şahsa ait bir taşınmazın, tasarrufta bulunma yetkisine sahip olmayan…

Okumaya Devam Et →

YARALAMA SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Yaralama suçu; Türk Ceza Kanunu’nda ‘Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar’ altında düzenlenmiştir. “Kasten yaralamaMadde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren…

Okumaya Devam Et →

İHBAR TAZMİNATI

İş Kanunu Madde 17 – Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi…

Okumaya Devam Et →

TRAFİK KAZALARINDA İKAME ARAÇ BEDELİ ALACAĞI

Ülkemizde her gün yüzlerce trafik kazası yaşanmaktadır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. maddesine göre “Trafik kazası, karayolu üzerinde hareket…

Okumaya Devam Et →

TRAFİK KAZALARINDA DEĞER KAYBI ALACAĞI

Herhangi bir kaza sonucu araçta oluşan hasar sonucunda, araç onarılsa dahi, aracın değer kaybetmesine; araç değer kaybı denmektedir. Maddi hasar…

Okumaya Devam Et →

TÜRK CEZA HUKUKUNDA KORUMA TEDBİRLERİNE KARŞI TAZMİNAT DAVASI

Ceza muhakemesi soruşturma evresiyle başlamaktadır. Ceza muhakemesini başlatan soruşturma evresinin amacı suça dair sair delilleri toplayarak maddi gerçeğe ulaşmaktır. Ceza…

Okumaya Devam Et →