Hakaret Sebebiyle Manevi Tazminat Davası

Hakaret Suçu Hakaret suçu Türk Ceza Kanununun “Şerefe Karşı Suçlar” başlığı altında 125. Maddesinde düzenlenmiştir.  Madde 125- (1) Bir kimseye onur,…

Okumaya Devam Et →