Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Tanım Güveni kötüye kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı ikinci kısmın “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlıklı onuncu bölümünde…

Okumaya Devam Et →

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

Tanım Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” başlıklı…

Okumaya Devam Et →

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu

Tanım Uyuşturucu madde kullanma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmın “Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü…

Okumaya Devam Et →

KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu kanundaki şekli itibarıyla mağdurun konutuna veya eklentilerine rıza dışı girerek ya da girdiği yerden çıkmayan failin…

Okumaya Devam Et →

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU

     Hukukumuzda Türk Ceza Kanunu’nun 188’inci maddesinde düzenlenen uyuşturucu madde ticareti suçu; tanımı itibariyle de uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin, ruhsata…

Okumaya Devam Et →

İRTİKAP SUÇU TCK (M.250)

İrtikap suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 250’nci maddesinde de belirtildiği üzere kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da…

Okumaya Devam Et →

ZİMMET SUÇU

Tanım Zimmet suçu, Türk Ceza Kanunu’nun “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmın “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine…

Okumaya Devam Et →

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu

Tanım Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” başlıklı dördüncü bölümünde 209. Maddede…

Okumaya Devam Et →

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU

Resmi belgede sahtecilik suçu; bir resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek ve sahte…

Okumaya Devam Et →

BAŞKASINA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMA SUÇU

Tanım Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma suçu, TCK’nın Adliyeye Karşı Suçlar Bölümünün 268. Maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: “İşlediği suç nedeniyle…

Okumaya Devam Et →