SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

TBK 29 “Bir sözleşmenin ileride kurulmasına ilişkin sözleşmeler geçerlidir.Kanunlarda öngörülen istisnalar dışında, önsözleşmenin geçerliliği, ileride kurulacak sözleşmenin şekline bağlıdır” şeklinde…

Okumaya Devam Et →