TEREKENİN TESPİTİ DAVASI

Tereke nedir?Tereke ölen kişinin arkasında bıraktığı mirasın tamamıdır. Mirasbırakanın tüm mal varlığı ve tüm borçlarının toplamı terekeyi oluşturur. Terekenin belirlenmesi…

Okumaya Devam Et →

Vasiyetnamenin Tenfizi

Vasiyetname Nedir? Türk Medeni Hukukuna göre ölüme bağlı tasarruflar miras sözleşmeleri ve vasiyetnameler olarak iki başlık altında incelenebilir. Nitekim 4721…

Okumaya Devam Et →

MİRASÇILIK BELGESİNİN (VERASET İLAMININ) İPTALİ

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir? Mirasçılık belgesi, kişinin ölümünün ardından miras üzerinde hak sahibi olan kimselerin belirlenmesi için Sulh Hukuk…

Okumaya Devam Et →

MİRAS PAYLAŞIMI VE MALLARIN İNTİKALİ

Miras Paylaşımı Mirasta Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır ? Mirasçılar , kendi aralarında bir miras paylaşım sözleşmesi yaprak mirasın ne şekilde…

Okumaya Devam Et →