Döviz Alım Belgesi Nedir

Döviz Alım Belgesi Nedir?
Döviz alım belgesi yabancı uyruklu alıcı tarafından tapu müdürlüğüne satış işlemi yapılmadan önce dövizin merkez bankasına satılmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya satıldığını gösteren belgedir.

Döviz Alım Belgesi Neden Gereklidir?

 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Sermaye Hareketleri başlıklıklı genelgesinin 13. Maddesine ve Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına yapılacak döviz satışına ilişkin yabancıların alıcı olduğu işlemler için Merkez Bankasına Döviz bozdurma zorunluluğu getirilmiştir.

24.01.2022 tarihinde yürürlüğe giren genelge metninde ayrıntılı anlatılan düzenlemeye göre yabancı uyruklu kişiler taşınmaz alım işlemleri için önce mevcut dövizlerini bankalar aracılığı ile Merkez Bankasına satmak daha sonra ilgili banka tarafından düzenlenen Döviz Alım Belgesi’ni Tapu müdürlüğüne sunmak zorundadırlar. İlgili düzenleme sonucunda tapu müdürlüğünde düzenlenecek olan satış resmi senedinde veya noterde düzenlenen satış vaadi sözleşmesi değerine ilişkin ayrıca herhangi bir kur hesabı yapılmayacak, değer tespitinde “Döviz Alım Belgesi” esas alınacaktır.

Bankalara yapılacak döviz satışı için yabancı bizzat kendisi satış işlemini yapabileceği gibi Baro’ya kayıtlı bir avukata verilmiş bir vekalet sureti ile de bu işlem yapılıp döviz alım belgesi temin edilebilir. Yapılan bu satış işleme konu döviz kuru ile aynı anda açıklanmış olan ABD doları (USD) esas alınmaktadır.

Unutulmamalıdır ki Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. Maddesine göre ” En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile
taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen”
yabancı kişiler Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.

İlgili genelgenin yayımı öncesinde yapılan işlemler kabul görecektir ve döviz alım belgesi ibrazına gerek bulunmayacaktır. Ancak ilgili genelgenin yayım tarihinden önce yapılan işlemler için alıcıdan satıcıya para transferine ilişkin banka dekontu ibraz edilmek zorundadır.

Döviz Alım Belgesi Nasıl Düzenlenir?

Döviz alım belgesinde adına döviz bozdurulan yabancı uyruklu gerçek kişinin adı, soyadı, pasaport ya da yabancı kimlik numarası, alışı yapılan dövizin ABD doları karşılığı belirtilmelidir. Döviz alım belgesi dövizin Merkez Bankası adına bozdurulduğu bankadan temin edilmelidir. Döviz alım belgesi için bozdurulan döviz karşılığı bedel resmi senede esas değer olarak yansıtılmalıdır. Satış işlemlerinde döviz bozdurma belgesi yeterli olmakla birlikte taşınmaz satın alımı yolu ile istisnai yoldan vatandaşlık edinimi hususunda alıcıdan satıcıya gerçekleştirilen havaleye ilişkin banka dekontunun ibrazı da gerekmektedir.

Dipnot

Görüldüğü üzere 24.01.2022 tarihli genelgenin yayımından itibaren yabancı uyruklu kişiler için taşınmaz alım satım işlemlerinde “Döviz Alım Belgesi” ibrazı zaruri hale gelmiştir. Konu ile ilgili işlemlerin eksiksiz ve hızlı bir biçimde tamamlanabilmesi için Yabancılar Hukuku alanında çalışan bir avukattan yardım ve takip hizmeti almak son derece gerekli hale gelmiştir. Hukuk Büromuzda sizlere Yabancılar Hukuku alanında profesyonel yardım ve takip hizmeti vermekteyiz.

Views: 143

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir