UYGUR TÜRKLERİNE İSTİSNAİ VATANDAŞLIK YOLU AÇILDI-2022

  2022 Mayıs ayında bakanlık tarafından alınan karar ile artık Uygur Türkleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için 5 yıl oturum şartını taşımak zorunda değiller. Uygur Türkleri taşınmaz satın almadan ayrıca Türk vatandaşı ile 3 yıllık evli kalma şartları da gerekmeksizin istisnai olarak Türk vatandaşı olma hakkı tanındı. Bu sayede artık Uygur Türkleri için mülakata gerek olmaksızın Türk vatandaşlığı kazanmanın yolu açıldı. Türkiye'ye sığınan Uygur Türkleri için bakanlık tarafından alınan karar ile artık Türk vatandaşlığını kazanmak eskisine nazaran daha kolay ve hızlı olacak.

  5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa eklenen geçici madde ile Türkiye'de uluslararası koruma statüsü altında bulunan Uygur Türkleri İçişleri Bakanlığına gerekli evrakları eksiksiz teslim ederek başvurmaları halinde Türk vatandaşlığı kazabilecekler. Gerekli evrakları eksiksiz ve zamanında teslim eden Uygur Türkleri mülakata tabi tutulmaksızın Türk vatandaşlığı kazabilecekler.

Dipnot

 Türk vatandaşlığına başvuru işlemi gerçekleştirirken çok dikkatli olmak gerekir. Zira herhangi bir süre hatası veya eksik evrak teslimi başvurunun reddedilmesine sebep olabilecek, geri alınması mümkün olmayan neticeler doğurabilecektir. Türk vatandaşlığına başvuru esnasında hak ve zaman kayıpları yaşamamak için Hukuk büromuzla irtibata geçebilirsiniz. 
                                                         Tel: +90 542 240 7689

For English

EXCEPTIONAL CITIZENSHIP OPENED FOR UYGUR TURKS-2022

  With the decision taken by the ministry in May 2022, Uyghur Turks no longer have to live for 5 years for citizenship of the Republic of Turkey. Uyghur Turks were granted the right to become a Turkish citizen without purchasing real estate and without having to stay married to a Turkish citizen for 3 years. In this way, the way to gain Turkish citizenship was opened for Uyghur Turks without the need for an interview. With the decision taken by the ministry for the Uyghur Turks who took refuge in Turkey, now, it will be easier and faster to acquire Turkish citizenship than before.

  With the temporary article added to the Turkish Citizenship Law No. 5901, Uyghur Turks who are under international protection status in Turkey will be able to acquire Turkish citizenship if they apply to the Ministry of Interior by submitting the necessary documents in full. Uyghur Turks, who submit the necessary documents completely and on time, will be able to acquire Turkish citizenship without being subjected to an interview.

Footnote

 It is necessary to be very careful when applying for Turkish citizenship. Because any time error or incomplete delivery of documents may result in the rejection of the application and result in irreversible consequences. You can contact our law firm to avoid loss of rights and time during the application for Turkish citizenship.
                                                         Contact us: +90 542 240 7689
y

Views: 70