TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINA KARŞIİTİRAZ DAVASI

6502 sayılı kanun madde 66- (1) (Değişik:24/3/2022-7392/12 md.) Bakanlık, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla…

Okumaya Devam Et →

GİZLİ AYIP HALİNDE TÜKETİCİ HAKLARI

Gizli ayıba değinmeden önce hukukumuzda ayıp kavramının ne olduğunun incelenmesi gerekmektedir.Tüketici Kanunu MADDE 8- (1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında,…

Okumaya Devam Et →

HUKUKUMUZDA TÜKETİCİYE UYGULANACAK FAİZ SINIRLAMALARI

Tüketici Hukuku yaptığı sözleşmelerde güçlü konumda olan satıcı yahut sağlayıcının tüketiciyi ezmesini engellemek adına birtakım düzenlemeler getirmiştir. Tüketici , ticari…

Okumaya Devam Et →