TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINA KARŞIİTİRAZ DAVASI

6502 sayılı kanun madde 66- (1) (Değişik:24/3/2022-7392/12 md.) Bakanlık, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla…

Okumaya Devam Et →