ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

2023 yılında uygulanacak net asgari ücretin 8 bin 506 lira olması kararlaştırıldı. Buna göre 2023 yılında asgari ücretle çalışanlar net olarak 8 bin 506 TL alacak. Yüzde 54.5 zamlanan asgari ücretin brütü ise 10 bin 8 Türk lirası olarak kararlaştırıldı.

2022 Temmuz ayında 7 bin 603 Türk Lirası olan asgari ücretin işveren maliyeti yeni asgari ücret düzenlemesine göre 11 bin 750 Türk Lirası oldu. 8 bin 506 lira olan net asgari ücretin işverene maliyeti ise brüt asgari ücret olan 10 bin 8 Türk lirasına ek olarak yüzde 15.5 oranında SGK primi işveren payı , yüzde 2 oranında İşveren İşsizlik sigorta primi ile birlikte toplamda 12 bin 250 Türk lirası oldu. Lakin SGK’ya gününde ödeme yapan işveren %5 indirimle birlikte maliyetini 11 bin 750 Türk Lirasına düşürebilecektir.

 Net asgari ücret hesaplaması , asgari ücret , SGK primi , işsizlik sigorta primi ve kesintiler toplamı dikkate alınarak yapılıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti hesaplanırken ise kalemler asgari ücret , SGK primi işveren payı , işveren işsizlik sigorta primi ve diğer kesintiler şeklinde hesaplanıyor. 

Asgari Ücretli İşçinin Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır
Kıdem tazminatı kanunda belirlenen şartları taşıyan işçilerin, yine kanunda belirlenmiş olan şartlar dahilinde iş sözleşmesinin sona ermesi halinde işveren tarafından ödenen tazminattır.

Kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçinin kıdem tazminatının hesaplanmasında baz alınan ücret işçinin son ay hak kazandığı ücrettir. Bu ücret dikkate alınırken işçiye verilen yol, yemek, ikramiye gibi kalemler de hesaba katılır ve bu şekilde hesaplanan giydirilmiş brüt ücret esas alınır. 2023 yılında kıdem tazminatı almaya hak kazanan asgari ücretli bir işçinin kıdem tazminatı , işçinin çalıştığı yıl ile son ay hak kazandığı giydirilmiş brüt ücretin çalışma yılı ile çarpımı şeklinde hesaplanır.

Örneğin işyerinde 6 yıl çalışmış ve 2023 yılında iş sözleşmesi sona ermiş olan asgari ücretlinin kıdem tazminatı , brüt asgari ücret 10 bin 8 Türk lirası ile işçinin çalışma yılının çarpımı olan 60 bin 48 Türk lirası olacaktır.

Asgari Ücretli İşçinin İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
İhbar tazminatı işçi veya işverenin kanunda öngörülen sürelere uyulmaksızın iş akdini feshetmesi durumunda feshedenin karşı tarafa ödemekle yükümlü olduğu tazminattır.

İhbar tazminatının hesaplanması için de esas alınan ücret işçinin son ay almaya hak kazandığı aylık brüt ücrettir. Bu ücret haftalık bazda hesaplanarak işçinin çalıştığı süreye göre kanundan doğan ihbar süresi ile çarpılarak hesaplanır.

Views: 9