YABANCILARIN TÜRKİYEDEN EV VE ARAZİ SATIN ALMA KOŞULLARI

    Türk vatandaşı olmasalar dahi Yabancıların Türkiye'den taşınmaz satın almaları mümkündür. Ancak bu satın alma işlemi için gerçekleşmesi gereken bazı şartlar mevcuttur. 2644 Sayılı Tapu Kanunu 35.maddesinde konu ile ilişkili hükümlere yer verilmiştir. Konu ile ilgili düzenlemelere göre satın alıma ilişkin şartlar aşağıdaki şekildedir..

1- Taşınmaz satın alabilecek yabancı ülke vatandaşları için Türkiyeden satın alınacak taşınmazı satın alan kişi gerçek kişi ise söz konusu yabancının vatandaşlığının Cumhurbaşkanının izin verdiği ülkelerin vatandaşlığında bulunması gereklidir.
2- Satın alınacak taşınmazın toplam alanı , yine satın alınacak taşınmazın mülkiyetine konu olduğu ilçenin %10’undan fazla olamaz.
3- Türkiye’nin Askeri ve güvenlik ile alakalı bölgelerini yabancılar satın alamaz, kiralayamaz.

4- Tüzel kişiler (Ticaret Firmalar istisnadır) Türkiye’de taşınmaz yatırımı yapamaz.

 Gerçek kişilerin Türkiye'de taşınmaz satın alım hakları kişi başına 30hektar ile sınırlandırılmıştır. Ancak Cumhurbaşkanı'nın izin verdiği hallerde bu sınır 60 hektara kadar genişletilebilmektedir. Ayrıca Cumhurbaşkanının bu sınırları kısıtlama veya tamamen yasaklama yetkisi de mevcuttur. Bahsettiğimiz sınırlara aykırı bir alım satım işlemi geçerli değildir.

Eğer Türkiye'den taşınmaz satın almak isteyen yabancı Türkiye'de ikamet ediyorsa, konut satın alırken konut kredisine başvuramaz. Yabancı Krediye başvuru yapabilmek için bizzat bankaya gidip başvuru yapmalıdır. Taşınmaz alım satımında bir problem çıkması halinde yabancı sorunu Türk Mahkemelerinde çözmek zorundadır. Etkin temsili için Türkiye barosuna bağlı bir avukata vekalet vererek takibini yapması hak kaybının olmaması için son derece önemlidir.

Yabancı Kişilerin Taşınmaz Satın Alması İçin Gerekli Belgeler

1- Son 3 ay içerisinde SPK Lisansı bulunan bir gayrimenkul şirketine hazırlatılmış değerleme raporu

2- Taşınmazın tapu belgesi

3- Satıcı ve Alıcının vesikalık fotoğrafı

4- Taraflardan birinin Türkçe bilmemesi durumunda yeminli tercüman ve iki tanık

5- Zorunlu Deprem Sigortasının yaptırıldığını gösterir nitelikte belge

6- Taşınmazı satın alacak yabancının pasaportu

7- Taşınmazın bulunduğu belediyeden alınan Rayiç Değer Belgesi

Yukarıdaki belgeler ile birlikte Tapu sicil müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Satın Alınan Taşınmaz ile Vatandaşlık Başvurusu

Türkiyeden ev satın alan yabancılar satın aldıkları taşınmazın değeri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası son efektik kuruna göre 250.000 doların üzerinde olması kaydı ile satın aldıkları taşınmazı göstererek vatandaşlık başvurusunda bulunabilmektedirler. Bunun için ilgili taşınmaz satın alınmadan önce bedel belirlenir ve göç idaresine uygunluk belgesi almak üzere başvurulur. Gerekli uygunluk belgesi temin edildikten sonra satım alım gerçekleştirilir. Yabancı vatandaşlık başvurusu için satın aldığı taşınmazdan temin ettiği uygunluk belgesi ile Nüfus Müdürlüğüne başvurmalıdır.

   Türk Vatandaşlık Kanunu 12.madde hükümlerine göre Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yatırım yapan ve yaptığı yatırım belirli kapsam ve tutarların üstünde olan yabancılar ve bu yabancıların kanunda sayılmış olan aile fertleri istisnai yoldan faydalanarak Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunabileceklerdir. Ayrıca türk vatandaşlığı almak isteyen yabancılar ilgili hükümler gereği birden fazla taşınmaz satın alarak da başvuruda bulunabilirler. Burada koşul yine taşınmazların toplam değerinin en az 250.000 dolar olmasıdır.

Dipnot

  Görüldüğü üzere yabancı devlet vatandaşları Türkiye Cumhuriyeti Devletinden taşınmaz satın alabilmektedirler. Taşınmazlarla ilgili oluşan uyuşmazlıklar ve taşınmaz üzerinden istisnai yoldan vatandaşlık başvuruları kişilerin hak kaybına uğramamaları için son derece hassas konular olup , baroya kayıtlı bir avukattan  konuyla ilgili takip ve yardım hizmeti zaruri niteliktedir. Hukuk Büromuzda sizlere  gayrimenkul alanında profesyonel  hizmet vermekteyiz.

Views: 23