YABANCI İKAMET İZNİ İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ZORUNLULUĞU 2022

   İkamet izni ; vize süresinden daha fazla Türkiye'de kalacak olan yabancı uyruklu kişiler için yabancının İl Göç İdaresinden alması gereken ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde barınabileceği süreyi belirleyen hukuki belgedir. Bir yabancı devlet vatandaşının Türkiye'de ikamet izni alabilmesi için Sağlık Sigortası zorunluluğu bulunmaktadır. Sağlık sigortası bulunmayan yabancı devlet vatandaşı kişilerin ikamet izin başvuruları sonuçsuz kalacaktır.

Alınan sağlık sigorta süresi, talep edilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Kişilerin yurt dışında yaptığı özel sağlık sigortalarının geçerliliği ancak ilgili şirketin yurt içindeki acenteleri tarafından akdedilmesi şartı ile geçerli olacaktır. İkamet iznine sahip olabilmek için en az bir yıl süreli sağlık sigortasına ve en az altı ay süreli geçerli pasaporta veya yerine geçen belgeye sahip olunması gerekmektedir. Ülkemizde kalacağı süre zarfında sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca

karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

   Aile ikamet izni başvuruları için durum farklıdır. Aile ikamet izni başvurularında destekleyicinin tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortasına sahip olması gerekmektedir. Aksi taktirde başvuru olumsuz sonuçlanacaktır. Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık

sigortası kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırmaları ve idareye bildirmeleri gerekmektedir.

Yabancıların ikamet izni alabilmek için yaptırmaları gereken sağlık sigortasının prim ücreti belirli olmamakla birlikte kişinin yaşına, sağlık durumuna göre değişkenlik taşımaktadır. 2022 yılı için bu değişkenler ortalama 1000 Türk lirası ile 3000 Türk lirası arasında değişmektedir.

Dipnot
İkamet izni başvuruları son derece özenli ve zamanında yapılmalıdır. Eksik belgelerinizi belirlenen süre zarfında tamamlamamanız halinde başvurunuz işlemden kaldırılacaktır. Bu hususta Yabancılar Hukuku alanında uzman bir avukattan yardım ve danışma hizmeti almak son derece faydalı olacaktır. Hukuk büromuzda sizlere Yabancılar Hukuku alanında profesyonel yardım ve takip hizmeti vermekteyiz.

Views: 5