BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA SUÇU (TCK156)

Bedelsiz senedi kullanma suçu, senedin borçlu tarafından bedeli tamamen veya kısmen ödenmiş olmasına karşın alacaklı tarafından ödeme işlemi dikkate alınmadan…

Okumaya Devam Et →