Evlenme Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Mevcut Hukukumuza göre kişilerin evlilik yolu ile Türk vatandaşlığı kazanmaları mümkündür. Ancak bir Türk vatandaşı ile evli olmak doğrudan Türk vatandaşı olma hakkını sağlamaz. Bir Türk vatandaşı ile en az 3 yıldan beri evliliği devam eden yabancı uyruklu kişiler Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Aynı zamanda evlilik yolu ile Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen başvuru sahiplerinin Türk vatandaşlığına geçebilmeleri için aile birliği içinde yaşama , Evlilik birliği ile bağdaşmayacak faaliyetlerde bulunmama , milli güvenlik ve kamu düzenini tehlikeye atacak herhangi bir engeli bulunmama şartları aranmaktadır.

Evlilik Yolu ile Vatandaşlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evlilik yolu ile vatandaşlık başvuruları yurt içi ve yurt dışından yapılabilir. Yurt içinden başvuru yapıp evlilik yolu ile Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişiler , gerekli şartları sağlamaları halinde talep edilen belgelerle birlikte T.C İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri genel müdürlüğüne başvurmalıdırlar. Yurt dışı başvuruları ise dış temsilciliklere yapılır. İlgili makamlarca hazırlanan vatandaşlık dosyası karar merci olan bakanlığa gönderilir.

Evlilik Yolu ile Vatandaşlık Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
1-Pasaport
2-Vatandaşlık başvuru formu
3-Türk vatandaşı eşin nüfus kaydı
4-Evlilik cüzdanı
5-4 adet biyometrik fotoğraf
6-Başvuranın sabıka kaydı
7-Hizmet bedelinin ödendiğine dair dekont
8-Başvuranın yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi,

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Türk vatandaşlığının evlilik (aile) yoluyla kazanılması sürecinde kişinin başvuruda bulunduğu esnada ikamet izni türünün aile birleşimi kapsamında olması gerekmektedir. Turistik ya da sair nitelikte bulunan ikamet izni kapsamında iken yapılacak başvurular reddedilecektir. Vatandaşlık talebi bulunan kişi başka bir ikamet izni kapsamında ise evlilik yolu ile Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunmak için aile ikamet izni kapsamına geçmelidir.

Evlilik yolu ile vatandaşlık başvurusunun reddi halinde , kişi söz konusu ret kararının hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsa başvurunun reddi kararının iptali davası açabilme hakkına sahiptir. İptal davası açma süresi kararın tebliğinden itibaren 60 gündür.

Kişinin daha önceden bir Türk vatandaşı ile evli olması başvuru hakkı kazandırmaz. Zira ilgili başvuru için evliliğin devam ediyor olması şartı aranır. Ancak Türk vatandaşlığına hak kazanan yabancının vatandaşlığı boşanma ile birlikte iptal edilmez.

Views: 9