Yabancıların Türkiye’den Araç Satın Alımı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yabancı devlet uyruklu vatandaşların araç satın alması hususunda herhangi bir engel yoktur. Yabancı devlet uyruklu kişiler bizzat kendileri araç satın alabileceği gibi Konsolosluklara pasaportları ile başvurarak bizzat vekalet verdikleri bir avukat yolu ile de araç satın alımı gerçekleştirebilmektedirler.

Yabancıdan Yabancıya Araç Satışı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde bulunan bir kara aracının yabancı uyruklu bir kimseden başka bir yabancı uyruklu kişiye satışının yapılması mümkündür. Türkiye’de çalışmak, öğrenim görmek amacı ile geçici olarak ikamet eden şahıslar gümrük vergisi , özel tüketim vergisi ve katma değer vergilerinden muaf şekilde Yabancıdan Yabancıya araç satın alabilir ve aynı hakları üzerinde bulunduran bir yabancıya araç satışında bulunabilirler.

Yurt Dışından Araç Getirilmesi

Ülkemize yurt dışından araç getirmek için herhangi bir kısıtlama yoktur. Yurt dışında halihazırda ikamet eden bir kişi pasaporta işleme şartını yerine getirmesi durumunda yabancı plakalı aracını Türkiye’ye getirebilmektedir. Yurtdışında yerleşik vatandaşlarımız ile Türkiye’de oturma izni bulunan yabancı uyruklular, yabancı plakalı taşıtlarını hiçbir ücret ödemeden 2 yıla (730 gün) kadar Türkiye’de
bulundurma ve kullanma imkânına sahiptir. Türkiye’de oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilere 180 günde toplam 90 gün süre verilir.
Taşıta verilen süre, tek seferde kullanabileceği gibi, parça parça da kullanılabilir. Aynı şekilde yurt içine getirilen taşıtlar geçerli bir vekaletnamenin ibrazı yolu ile yurt dışı edilebilir.

Türkiye'ye taşıtıyla gelen yurtdışında yerleşik kişiler, giriş tarihinden geriye doğru son   185 gün içinde taşıt getirmiş ise kullanılan süreler 730 günden düşülür ve kalan süre verilir. Türkiye'ye taşıtıyla gelen yabancı uyruklu kişiler (oturma izni-mavi kart hamili olanlar hariç) giriş tarihinden geriye doğru son 180 gün içinde taşıt getirmiş ise kullanılan süreler 90 günden düşülür ve kalan süre verilir.

Yurt dışından araç getirmek isteyen yabancıların ikameti , taşıtın kayıtlı olduğu ülkede bulunmak zorundadır. Ayrıca getirilecek arabanın taşıtı getiren kişinin üzerinde kayıtlı olması gerekmektedir. Başkasına ait olan yabancı plakalı taşıtların vekâletname veya kiralama yoluyla Türkiye’ye getirilebilmesi aşağıdaki durumlarda mümkündür.

Almanya’da yaşayan mavi kartlı Türkler , Türkiye Cumhuriyetine 730 gün ile sınırla olmak kaydı ile araçlarını getirebilmektedirler. Getirilen bu aracı sadece Araç sahibi ve Birinci derece yakınları kullanabilmektedir. Alman vatandaşı mavi kart sahibi kişiler aracın Türkiye’ye girişi sırasında ehliyet, yurtdışı mülkiyet belgesi ve Türkiye’de geçerli sayılan sigorta poliçesini bulundurmalılardır.

Dipnot

Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’de araç satın almaları mümkündür. Aracı bizzat kendileri alabileceği gibi vekalet vererek bir avukat vasıtası ile de satın alabilmektedirler. Ayrıca gerekli evrakların eksiksiz ve hızlı bir biçimde tamamlanabilmesi için Yabancılar Hukuku alanında hizmet veren bir avukattan yardım almak gereklidir. Hukuk büromuzda profesyonel olarak Yabancılar Hukuku alanında hizmet vermekteyiz.

Views: 38