Antalya İş Hukuku Avukatı, Antalya İş Avukatı

            İş hukuku temelde işçi ile işveren arasındaki ilişkileri, uyuşmazlıkları konu alan borçlar hukuku ve sigorta hukuku gibi hukukun farklı dalları ile de ilişki içerisinde olan bir hukuk dalıdır. İş hukuku, iş hukuku avukatı iş ilişkisinin her iki tarafı için de önemli rol oynar şöyle ki:

İşverenler açısından iyi bir iş hukuku avukatı ile çalışmak; iş sözleşmelerinin mevzuat hükümlerine, kanunlara uygun bir şekilde yapılmasını, işçi ile iş ilişkisinin sonlandırılmasının gerekmesi halinde bunun hukuki kurallar çerçevesinde usule uygun olarak yapılmasını, işçi tarafından aleyhine açılabilecek olası bir tazminat davası halinde eğer gerekçeleri oluşmuş ise işçiye hak kazanacağı tazminatın gerektiğinde ve vaktinde fahiş miktarlara ulaşmaksızın ve ekstra yüklü yargılama giderleri, faizler ve tazminatlara maruz kalınmaksızın tazmin edilerek uyuşmazlığın çözümlenmesi, işçinin işverene karşı ağır kusurlu bir fiili ile iş akdinin usulüne ve hukuka uygun bir şekilde feshedilmesi ve benzeri bir çok iş hukuku probleminin hızlı ve verimli bir şekilde çözümlenmesi için gereklidir, şarttır. (Avukat Gökhan AKGÜL)

İşçiler açısından ise iyi bir iş hukuku avukatı ile çalışmak; iş sözleşmelerinin haksız olarak, usulsüz olarak feshedilmesi halinde işe tekrar iadelerinin sağlanması, hak kazandıkları tazminatların eksiksiz olarak hesaplanması ve tahsil edilerek kendilerine ödenmesi, açtıkları, açacakları davanın en kısa sürede sonuçlanması işçi hak ve alacaklarının tespiti, hesaplanması ve tazmin edilmesi anlamında büyük önem arz etmektedir gereklidir, şarttır.

            Hukuk büromuz Antalya ilinde faaliyet göstermekte olup Avukat Gökhan AKGÜL olarak büromuzda iş hukuku avukatlığı anlamında hem işverenlere, şirketlere danışmanlık hizmetleri vermekte hem de işçilerin hak ve alacaklarının tazminatında yardımcı olunmaktadır. Büromuzda ele alınan başlıca dava ve danışmanlık konuları şöyledir: (Avukat Gökhan AKGÜL)

  1. İşçinin haklı sebep olmaksızın işten çıkarılması ile doğan alacaklarının tazmini,
  2. Toplu iş sözleşmelerinden doğan davalar,
  3. İşçinin haklı sebeple işten ayrılması ile hak ve alacaklarının tazmini,
  4. Hizmet tespit, sigortalılık tespit davaları,
  5. Ücret tespiti davası,
  6. İş kazası neticesinde doğan davalar
  7. İşe İade davaları,
  8. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı, yıllık izin ücreti alacağı ve sair işçi hak ve alacaklarının tazmini,
  9. İşverenler için rekabet yasağına aykırılık halinde doğan tazminatların davası, tahsili,
  10. Maddi, manevi tazminat davaları,

Antalya İş hukuku Avukatı, İşçi Avukatı, İşveren Avukatı, Şirket Avukatı’nın farkları nelerdir ?

            Avukatlar iş hukukunda davalarda ki pozisyonlarına göre farklı rollerde yer alabilmektedir ancak bu vekilin her zaman işçi avukatı ya da işveren avukatı olarak faaliyet göstermekte olduğu anlamına gelmez. Önemli olan hukuki uyuşmazlığın çözümlenmesi ve hak eşitliğinin sağlanmasıdır. Diğer bütün bölgelerimiz de olduğu gibi İş Hukuku Avukatı Antalya ilinde de hem işçi hem de işveren için vekillik görevlerini yürütebilmektedir.

Avukat Gökhan AKGÜL

Views: 83