Antalya Tazminat Avukatı

            Tazminat hukuku hukuk sisteminin en geniş alanlarından birisi olup aile hukukundan ticaret hukukuna, borçlar hukukundan sigorta hukukuna kadar pek çok hukuki alanla geniş bir etkileşim zemini bulur. Genel itibari ile maddi tazminat taraflardan birinin hukuka aykırı, uygun olmayan eylemi ya da eylemsizliği sebebi ile diğer tarafa maddi olarak vermiş olduğu zararın tazminini, manevi tazminat ise taraflardan birinin diğerine vermiş olduğu zarar neticesinde yahut yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması sebebi ile manevi anlamda uğratmış olduğu zararın tazmin edilerek eşitsizliği ortadan kaldırmak için ön görülen, ödenen bir tazminat türüdür. Bunlarla birlikte pek tabi sözleşmelerden yahut kanundan kaynaklanan pek çok tazminat türü olup hukuki bir hak kaybına uğranmaması için bu süreçlerin bir tazminat avukatı ile Antalya için tazminat hukuku ile ilgilenen avukat ile takip edilmesi kişinin menfaatinedir. Büromuzda tazminat hukukunun pek çok alanı ile ilgili olarak uzun zamandır hukuki yardımlar sağlanmakta olup ele alınan tazminat uyuşmazlıklarının bir kısmı şöyle ifade edilebilir:

 1. İşçi alacaklarının tazminatı: Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, haksız fesih tazminatı vs.
 2. İş kazası sebebi ile uğranılan zarardan kaynaklanan maddi, manevi tazminat,
 3. Trafik kazası sebebi ile uğranılan zarardan doğan maddi, manevi tazminat,
 4. Boşanma sonrası doğan maddi manevi tazminat,
 5. Yanlış tedavi, ameliyat (Malpraktis) sebebi ile sağlık hukukundan doğan tazminatlar,
 6. Destekten yoksun kalma tazminatı, (Avukat Gökhan AKGÜL)
 7. Haksız fiil sebebi ile uğranılan zararın tazminatı,
 8. Kişilere karşı işlenen suçların yarattığı üzüntü sebebi ile maddi manevi tazminat,
 9. Sözleşmelerden doğan tazminatlar,
 10. Rekabet yasağının ihlali ile doğan tazminatlar,
 11. Alacaklının zarara uğratılması sebebi ile doğan tazminatlar
 12. Meslek hastalığı nedeniyle tazminat,
 13. Haksız cezai uygulama, tutuklama, gözaltı vb sebeple doğan tazminat

Avukat Gökhan AKGÜL

Views: 33