Antalya Şirketler Hukuku Avukatı

            Şirketler hukuku Türk hukuk sisteminde ağırlıklı olarak ticaret hukukunun, iş hukukunun, borçlar hukukunun da ihtisasları ile yoğun ilişki içerisinde olan en önemlisi sözleşmeler hukukunun ciddi önem arz ettiği bir hukuk alanıdır.

            Hukuk büromuzda şirketlerin sözleşmelerinin hazırlanmasında danışmanlık hizmetleri, işveren olarak yer aldıkları iş mahkemesi davalarında temsillerinin sağlanması, çekten senetten doğan alacaklarının tahsili ve başkaca aşağıda yer alan birçok alanda hukuki yardım sağlanmaktadır.

            Ticaret hukukunda büromuzda uzun zamandır yürütülmekte olan danışmanlık hizmetleri ve sıkça görülen ticari davalar dan bazıları şöyledir;

  1. Şirket kurulumu
  2. Anonim şirketi ve Limited şirketi kuruluşu,
  3. Haksız rekabet, haksız rekabetten doğan davalar,
  4. Senet protestosu, karşılıksız çek işlemleri,
  5. Acentelik, Franchise sözleşmeleri,
  6. Finansal kiralamalar,
  7. Şirket devralmaları, birleşmeleri,

Avukat Gökhan AKGÜL

Views: 27