Antalya Miras Hukuku Avukatı

            Miras hukuku medeni hukukun 4 temel dalından biridir. Miras hukuku genel itibari ile ölümden sonra vefat eden kişinin geride kalan terekesinin, malvarlığının sağlar arasında paylaşımı, tasarrufu konularında uygulandığı gibi sağlar arasında da ölüme bağlı sağlar arası sözleşmeler, tasarruflar ve benzeri konularda önem arz edebilmektedir.

            Özellikle ülkemizde mirasçılar üst soylarının yani babalarının, annelerinin, dedelerinin geride bıraktıkları malvarlıklarının intikalini uzun yıllar gerçekleştirmemekte, paylaşımlarını sağlamamakta olup zamanla mirasçıların sayısının da artması ile mirasın intikali ve paylaşılması işin içinden çıkılmaz bir hale gelebilmektedir. Miras hukukunda sıkça görülen bir başka problem ise miras bırakacak olan üst soyların taşınır ya da taşınmaz malvarlıklarını eşit olmayan bir şekilde ölümlerinden önce bir kısım mirasçılara devretmeleri, satış göstermeleri sebebi ile yaşanan mağduriyetlerdir. Büromuzda bu hususlarda mirasların intikali ve paylaşılması hususlarında vasiyetname düzenlenmesi, yasal olmayan, eşit olmayan miras dağılımının tenkisi ve denkleştirilmesi ve daha başkaca aşağıda da belirtilen hususlarda Antalya miras avukatı olarak hizmet verilmektedir. İletişim bilgilerimiz sitede yer almakta olup benzer hukuki yardımlar için randevu alabilirsiniz. Büromuzda tecrübe edilen ve sıkça görülen miras hukuku uyuşmazlıkları:

  1. Miras kalan taşınmazın intikali, paylaşılması, ortaklığın giderilmesi,
  2. Miras kalan banka v.b. kurumlarda yer alan paranın tahsili, paylaştırılması,
  3. Veraset ilamının alınması, veraset ilamının iptali,
  4. Terekenin (Miras kalan malvarlığının) tespiti, taksimi
  5. Mirasın tenkisi, denkleştirilmesi,
  6. Muris muvazaası halinde iptal ve tescil davaları,
  7. Mirasın reddi, (Avukat Gökhan AKGÜL)
  8. Atanmış mirasçıların vasiyetten doğan haklarının mirasının davası,
  9. Miras kalan taşınmazda ki ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davası
  10. Vasiyetname düzenlenmesi, miras sözleşmesi yapılması, mirastan red işlemi, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri, vasiyetname ile bağış ve vakıf kurma, Mirasın paylaşılması sözleşmeleri,

Miras hukukundan doğan uyuşmazlıklarda sürecin bir hak kaybı olmaksızın ve en kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için bir miras avukatı ile yani miras hukuku ile ilgilenen avukat ile birlikte sürecin yürütülmesi kişinin menfaatine olacaktır. Antalya miras avukatı olarak büromuzda miras hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar uzun zamandır çözüme kavuşturulmaktadır. İletişim bilgilerimiz sitede yer almakta olup benzer hukuki yardımlar için randevu alabilirsiniz.

Avukat Gökhan AKGÜL

Views: 30