Antalya İdare Hukuku Avukatı

            İdare hukuku kamu hukukunun devletle, kamu kurumları ile vatandaşlar, yabancılar kısaca bireyler ile arasındaki ilişkileri düzenleyen ve esas alan hukuk alanıdır. İdare hukukunda temelde davalar tam yargı davaları ve İdari işlemin iptali davalarıdır. İdarenin verdiği bütün kararlar, eylemler Anayasaya, kanunlara ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerini uygun, usulüne uygun olmalıdır aksi halde verilen idari kararlar iptal davalarına konu olabilmekte ve iptal edilmektedir. Hukuk büromuzda idare hukuku alanında danışmanlık hizmetleri verilmekte ve çeşitli davalarda vekillik görevi yürütülmektedir.

Avukat Gökhan AKGÜL

Views: 22