Antalya İcra Avukatı

            İcra iflas hukuku gerek gerçek kişiler gerek tüzel kişiler arasında tahsil edilemeyen bir alacağın takip işlemleri, tahsili, senetten doğan alacağın tahsili, bonodan doğan alacağın tahsili, çek alacağının tahsili, rehinli veya ipotekli alacağın tahsili konularını ele alan. Alacaklara karşı itiraz edilmesi hâklinde itirazın kaldırılmasında önem arz eden yahut kişiye yapılan haklı bir temele dayanmayan alacak iddiasının iptalinde önem arz eden bir hukuk dalıdır. İcra iflas hukukunda bir avukat yardımı ile süreci yürütmek şu şekilde önem arz eder: (Avukat Gökhan AKGÜL)

Bir icra avukatı olmaksızın kanunen belirlenmiş olan usulün takip edilmesi, sürelere uyulması, alacağın tahsili için gerekli adımların atılması yahut borca doğru şekilde itiraz edilmesi oldukça zor olup bir icra avukatı yardımı olmaksızın ciddi hak kayıplarının yaşanması muhtemeldir. Antalya icra avukatı olarak hukuk büromuzda görülen ve çözüme kavuşturulan temel icra hukuku uyuşmazlıklarından şöyle bahsedilebilir:

 1. İcra ve iflas takipleri,
 2. Senet alacağının tahsili,
 3. Çek alacağının tahsili,
 4. Fatura alacağının tahsili,
 5. İhtiyati haciz işlemleri,
 6. İhtiyati hacze itiraz,
 7. Menfi tespit, borçsuzluğun tespiti davaları,
 8. Borca itiraz, imzaya itiraz, itiraz davaları,
 9. Karşılıksız Çeklerin tahsili, karşılıksız çek şikayeti,
 10. Borçlunun malvarlığının haczi,
 11. Nafaka Alacağının tahsili,
 12. İstihkak davaları,
 13. İtirazın iptali ve kaldırılması davaları,
 14. Konkordato işlemleri,
 15. Mahkeme kararı ile kazanılan alacakların tahsili,
 16. Kira alacağının tahsili,
 17. Kira bedelinin ödenmemesi sebebi ile tahliye işlemleri

İcra hukukunda faaliyet gösteren avukat halk arasında haciz avukatı, icra avukatı, borç avukatı, alacak avukatı ve benzeri çeşitli şekillerde anılmakta olsa da temelde hepsi benzer alanlarda faaliyet göstermektedir.

Avukat Gökhan AKGÜL

Views: 43