Antalya Gayrimenkul, Tapu, Taşınmaz Avukatı

            Gayrimenkul hukuku, hukukumuzda eşya hukukunun bir dalı olup taşınmaz eşyalar yani arsa, tarla, bağ, bahçe, bağımsız bölüm (daire, dükkan vb.) gibi mal varlıklarını ve bunlara bağlı haklarını konu alır. Gayrimenkul hukuku diğer bir çok hukuk dalı ile de ilişki içerisinde olup zengin bir hukuk alanıdır, örneklerle bahsetmek gerekir ise bir gayrimenkul Avukatının mirastaki taşınmazların intikali işi için miras hukuku ile, kamulaştırma davası için idare hukuku, ecrimisil tazminatı davası için tazminat, borçlar hukuku ile de ilgilenmesi gerekecektir. Gayrimenkul hukuku alanında kişilerin örneklerle açıkladığımız taşınmazlar üzerinde ki hakları, bu taşınmazlar üzerinde yaşanan uyuşmazlıkların çözülmesi amaçlanmaktadır. Taşınmazlara bağlı ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi çoğunlukla uzun  bir süreç alabilmekte olup yaşanan uyuşmazlıklarda, açılacak davalarda sürecin bir taşınmaz, gayrimenkul avukatı ile yürütülmesi tarafların menfaatine olacaktır. Gayrimenkul hukukunda sıkça görülen ve büromuzda uzun zamandır tecrübe edilen çözüme ulaştırılan davaların, hukuki ilişkilerin bir kısmı şöyledir: (Avukat Gökhan AKGÜL)

 1. Tapu iptali ve tescili davaları,
 2. Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
 3. Ecrimisil (Haksız işgal) Tazminatı davaları,
 4. Müdahalenin men’i (önlenmesi) davaları,
 5. Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şüyuu) davası,
 6. Muhtesatın aidiyeti tespiti davası,
 7. Başkaca tespit davaları,
 8. Şufa (Önalım) hakkına dayalı davalar,
 9. Kiralananın tahliyesi davaları,
 10. Kiranın tespiti ve kiranın uyarlanması davaları,
 11. Kat mülkiyetinin kurulması, kat irtifaklarının sağlanması,
 12. Taşınmaz satış, intifa vb sözleşmeleri,
 13. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi,
 14. Kira sözleşmesi, Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
 15. Gayrimenkul üzerinde ipotek tesisi, ipoteğin kaldırılması,
 16. Kamulaştırmasız el atma ve önlenmesi,

Gayrimenkul avukatı hangi davalarla ilgilenir, uzmanlık alanları nelerdir ?

Gayrimenkul avukatı, tapu avukatı, inşaat avukatı, imar avukatı, emlak avukatı, taşınmaz avukatının farkları nelerdir ?

            Esasen gayrimenkul hukuku ile ilgilenen avukat bu kavramların hepsine aşinadır ve ilgilenmektedir. Gayrimenkul ve taşınmaz hali hazırda aynı manayı taşımakta olup tapu ise gayrimenkul hukukuna ilişkin bir kavramdır. Gayrimenkul hukukuna ilişkin bir uyuşmazlık yaşamanız halinde bunları birbirlerinden farklı olarak düşünmeyiniz. Antalya gayrimenkul avukatı dediğimizde Antalya ilinde gayrimenkule ilişkin çeşitli alanlarda faaliyet gösteren avukat olduğunu anlamalıyız.

Avukat GÖKHAN AKGÜL

Views: 109